Aktualności

Catch It
2015-08-06

Firma Catch It Sp. z o.o. zajmuje się stworzeniem i wdrożeniem innowacyjnej platformy dla wędkarzy, opartej na niestosowanych dotąd w tym segmencie rozwiązaniach technologicznych, tworzących unikalną na rynku wartość dodaną dla wszystkich grup użytkowników e-usługi. Dotychczas funkcjonujące platformy hobbistyczne były dostępnymi on-line bazami informacji tworzonych post factum, w oparciu o subiektywne opinie i wspomnienia użytkowników. Stworzona platforma dzięki szerokiemu zastosowaniu technologii mobilnych będzie oparta na danych zbieranych w miejscu i czasie uprawiania hobby („on the spot”).

Kluczową funkcjonalnością serwisu będzie moduł rejestracji parametrów połowu wraz z opcją automatycznego rozpoznania gatunku ryby, w trybie on-line za pośrednictwem urządzenia mobilnego (telefonu/smartfonu). Taka forma rejestracji danych na platformie sprawi, że wszystkie informacje w bazie danych platformy będą obiektywne, precyzyjne i sparametryzowane oraz dostarczone w momencie połowu, tworząc podstawę dla kolejnych funkcjonalności, do których będą należały m.in.:

- moduł map, opisów i statystyk łowisk aktualizowanych automatycznie na podstawie rejestrowanych w trybie on-line na platformie zdarzeń,

- moduł rozbudowanych raportów generowanych przez mechanizmy data mining w oparciu o zdarzenia zarejestrowane przez platformę, np. statystyk brań na poszczególnych zbiornikach, statystyk skuteczności sprzętu, raportów dotyczących korelacji pomiędzy określonymi zmiennymi (np. parametrami połowu - warunki atmosferyczne itp., a skutecznością połowu danego gatunku ryby),

- moduł rywalizacji użytkowników w trybie on-line – możliwość rejestracji połowu poprzez aplikację mobilną pozwoli na organizowanie rozproszonych geograficznie zawodów dla użytkowników platformy (np. majowy weekend połowu szczupaka). Moduł umożliwi także rywalizację pomiędzy użytkownikami w grupach w ramach konkursów organizowanych przez samych użytkowników.

czytaj dalej »

debuger ajaxa